\
İbrahim Kiras
İbrahim Kiras
Yazarın Makaleleri
İki mahalle iki resmi tarih
Epeyce klişe haline gelmiş -ama aynı derecede de açıklama kabiliyeti yüksek- bir benzetmeyi tekrarlayacağım: Toplumsal hayatta da fizikteki 'bileşik kaplar” prensibi geçerlidir. (Birbiriyle bağlantısı olan farklı kapların içlerindeki...
Abdülhamid'in kaleminden Atatürk
İki türlü tarih yazılabilir: Biri, belirli bir alanda veya belirli bir konuda elde mevcut bulunan bilgilere/belgelere bakarak bunlardan bir sonuç çıkarmak. İkincisi, belirli bir konuda belirli bir tezi doğrulayacak bilgi/belge arayıp bunları ortaya...
Eski tartışmanın banttan yayını
Son günlerde neredeyse toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu 'Andımız” polemiği bağlamında konuşulanlar bana çok tanıdık geliyor. Ondokuzuncu asırda Osmanlıcı, Türkçü ve İslamcı aydınlar arasındaki 'milli kimlik” tartışmalarının...
Prens bunu niye yaptı
Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan yönetimine pahalıya mal olacağı, inkâr ve örtbas arayışlarının sonuç vermeyeceği, çünkü mızrağın çuvala sığmayacağı çoktan anlaşıldı. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın -Suudi Kralıyla...
'Çok hukukluluk'tan 'tek millet'e Neo-İslamcılık
Kısa süre önce gündemimizi yoğun biçimde meşgul eden ama sonra çabucak unuttuğumuz 'müftü nikahı” tartışmalarını hatırlatarak 'çok hukukluluk” problematiği üzerinden Meşrutiyet İslamcılığının modernist eğilimleri...
İki tür 'İslamcılık' mı var?
Cihan Harbi sonunda 'Devlet-i ebed müddet” diye bildiğimiz imparatorlukla beraber aslında eski her şeyi kaybedip yeni her şeye sıfırdan başlamanın gerektiği bir süreç başladı, demiştik. Kurtuluş Savaşı devletin kurtuluşuydu son tahlilde....
Afgani 'ümmetçi' miydi 'milliyetçi' miydi?
Burada kitap yazmıyoruz, nihayet gazete yazısı yazıyoruz. Onun için etkileşime büsbütün kapalı olma lüksümüz yok. KARAR'ın internet sitesindeki ve sosyal medyadaki yorumlar kadar özel kanallardan gelen tepkiler de bu yazıların yönünü...
İslamcılar, Türkçüler, Cemaleddin Afgani
İslam dünyasının dört bir yanındaki uyanış hareketlerine ilham veren, rehberlik eden Cemaleddin Afgani'ye göre Müslümanların Batı emperyalizmi karşısında içine düştükleri zillet halinden kurtulmaları için dinlerinin özüne dönmeleri,...
Sanatçının genç bir tüccar olarak portresi
Kuzey Rönesansı'nın en önemli aktörlerinden Alman ressam Albrecht Dürer aynı zamanda eserleriyle Protestan Reformasyonu'nu hazırlayan aktörlerden de biri kabul ediliyor. Dürer başka özellikleri itibarıyla da dönemin kilit isimlerinden...
Güneyde toplumsal, kuzeyde bireysel
Roma İmparatorluğu bile Avrupa'nın kuzeyi ile güneyini adamakıllı birleştirememişti. Bunu Hristiyanlık başardı. Ne var ki bir süre sonra iki farklı etnokültürel coğrafyayı birbirine bağlayan zincirler adeta teğel iplikleri gibi söküldü,...
Trump'la anlaşmazlığımızın asıl sebebi
Son yıllarda Washington'la ilişkilerimizin gözle görülür birtakım arızalar vermeye başlaması ve nihayet geçtiğimiz hafta itibarıyla bu arızaların kriz boyutuna ulaşmış olması tek bir faktörün eseri olarak görülemez. Mesela problem...
Sanatın dini, mezhebin milliyeti
Avrupa'da kuzey ile güney geçmiş asırlarda bugüne göre çok daha uzaktı birbirine. Kuzeyde Germen kökenli topluluklar, güneyde Latin asıllı kavimler yerleşikti. Her ikisi de Hind Avrupa kökünden olmakla birlikte, zamanla dilleri de kültürleri...
Değerlerimiz var, kurallarımız yok
İstanbul'da son günlerde yağan şiddetli yaz yağmurlarının birbiri ardınca bina göçüklerine yol açması sıradan bir durum değil. Belli ki tahmin ettiğimizden çok daha fazla sayıda ve oranda çürük yapı var İstanbul'da. 1999'dan...
Kilise duvarlarından inen resimler...
Rönesans umumiyetle sanatta Yunan ve Latin kaynaklarına dönüş hareketi diye anlatılır. Ne var ki bu dönemde üretilen eserlere bakarsanız, eski Yunan veya Latin kültürünün motiflerini görmekte ilk başta zorlanırsınız. Ama hava antikite havasıdır....
Burjuvanin anayurdunda bir Rönesans hikayesi
Bakmayın Picasso'nun 'sanat hakikatin ne olmadığını anlamamızı sağlayan bir yalandır” demesine, o laf sanat eserinin zihnimizdeki işleviyle ilgili bir tespit. Ayrıca soyut bir gerçeklik burada Guernica ressamının söz ettiği. Yoksa...
Fransızlar bizden daha iyi mi top oynuyor
Bu yazın birkaç haftası boyunca yeryüzünün nerdeyse her köşesinde insanların çok büyük bir bölümünün ortak gündemi futboldu. Böylece bu yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası vesilesiyle birtakım toplumsal problemleri 'ayak...
Yeni kabineden ne beklemeliyiz...
Seçimden sonra yeni kabinenin açıklanmasını ülke olarak merakla ve ilgiyle izledik. O gün bugündür gazetelerde heyecanlı haberler çıkmaya devam ediyor. İcraat kabinesi… Teknokrat kabinesi… Özel sektör kabinesi… İş dünyası ümitli...
Niye onlar zengin, biz fakiriz
Beş parmağın beşi bir değil. Nasıl ki bazı insanlar başka insanlardan daha zengin, daha akıllı veya daha güçlü olabiliyorsa, bazı toplumlar da diğer toplumlardan daha zengin veya daha güçlü olabiliyor. Ancak biliyoruz ki buradaki 'eşitsizlik”ler...
Hem iktidara hem muhalefete 24 Haziran'ın mesajı
24 Haziran sonuçları, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ortak başarısı. İki liderin teşkil etmiş olduğu Cumhur İttifakı hedeflenen sonuca ulaştı. AK Parti oylarının son genel seçime oranla belirli...
Ramazan Bayramı adı da bizim icadımız
Bayram kelimesinin kökeni tartışmalı. Bazılarına göre Farsça 'bezram” kelimesinden geliyor. Bunun da 'bezm-i râm” (neşe günü) sözünden bozma olduğu söyleniyor. Bazılarına göre ise eski Türkçede de mevcut olan bir kelime...
Bakalım, seçim ittifakları nasıl gidiyor
Partilerin seçim ittifakı yapmasını mümkün kılan yasa değişikliğini aslında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerekli kılmıştı.  Çünkü yeni sistemde bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüzde ellinin üzerinde oy alabilmesi...
Ne yaparsanız yapın askeri karıştırmayın
Muhafazakâr-sağ kesimin kaç nesildir hafızasında yaşattığı ve hatta bu kesimin politik bilincini şekillendiren tarihî bir anekdot vardır: Ord. Prof. Ali Fuad Başgil 27 Mayıs darbesinden sonra gerçekleştirilen ilk seçimde oluşan mecliste...
Semavi Hoca'nın bıraktığı: İstanbuloji
Semavi Eyice bizim en büyük sanat tarihçimiz. Ama ilgili diğer bilimsel disiplinlerden ayrı bir 'İstanbul bilgisi” disiplini olsaydı -ki İstanbuloji veya İstanbuliyat adını verebileceğimiz böyle bir müstakil çalışma disiplininin teşkili...
Dış güçler mi siyasi retorik mi
Bir tarafta ülkenin bir ekonomik krize düşmesini 'Bu iktidardan kurtulmanın en temiz yolu” olarak gördüğü için neredeyse zil takıp oynayacak tıynette bir zümre var. Tıpkı geçmişte 'Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın”...